Tải Game

[Tính Năng] Minh Văn

26/07/2019

Các đại hiệp thân mến, 

Minh văn nhận được thông qua Mê Tháp hoặc Bí Cảnh Linh Lung. Minh Văn gồm có 5 phẩm tăng dần tương ứng với các màu: Lục, lam, cam, tím, cam, đỏ.

Khảm Minh Văn:

- Nhân Kiệt chỉ được trang bị Minh Văn 1 thuộc tính.

- Địa Tôn chỉ được trang bị Minh Văn 1 thuộc tính, 2 thuộc tính.

- Thiên Đạo được trâng bị Minh Văn từ 1 thuộc tính tới 3 thuộc tính. 

- Vượt Mê Tháp các tầng nhất định sẽ nhận được các loại Minh Văn khác nhau, kích hoạt thuộc tính khác nhau. 

Tách Minh Văn.

- Tách Minh Văn cấp thấp hơn sẽ nhận lại nguyên liệu nâng cấp Minh Văn. 

- Tùy chọn các loại Minh Văn lục, lam, tím, cam, đỏ có thể tách ra Hạch Tâm Chi Linh, Minh Văn Bảo Phù, Minh Văn Chi Linh, Điểm Minh Văn.

Đổi Minh Văn.

- Dùng Điểm Minh Văn để đổi các loại Minh Văn Phù hợp với phái của nhân vật. 

- Điểm Minh Văn có thể kiếm từ sự kiện hoặc tách Minh Văn. 

Ghép Minh Văn. 

- Sử dụng mảnh Minh Văn Bảo Phù để ghép các loại Minh Văn.

- Tùy thuộc vào phẩm chất các loại mà tốn số lượng bảo phù khác nhau. 

 

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ