Tải Game

[Tính Năng] Linh Nhi

26/07/2019

Các hảo hữu thân mến,

Hành tẩu giang hồ không thể thiếu đi bạn đồng hành và Linh Nhi chính là bạn đồng hành của Thiếu hiệp khi ngao du giang hồ. 

Cấp mở: cấp 71

Dùng đá tăng bậc để tăng bậc, Linh Nhi gồm 10 bậc với các kỹ năng bị động, các kỹ năng này được kích hoạt khi đồng hành đạt bậc nhất định. Khi Linh Nhi đạt cấp 5 mở hệ thống Chú Linh và Chú Hồn để tăng thuộc tính. 

Hệ thống Linh Trang gồm: Linh Nhạc, Linh Nhẫn, Linh Khuyên và Linh Trạc.

Hệ thống Linh Vũ: Linh Vũ là cánh của đồng hành, show ra ngoài và tăng chỉ số nhân vật. Sử dụng ngọc để kích hoạt hoạt các loại cánh khác nhau, dùng Vũ Linh để tăng bậc Linh Vũ. Mỗi loại cánh sẽ có các kỹ năng bị động khác.

Hệ thống Linh Châu: Tăng bậc Linh Châu để tăng các chỉ số nhân vật, có hệ thống ảo hóa đa dạng.

Hệ thống Linh Võ: Vòng sáng xung quanh Linh Nhi, tăng Linh Võ để tăng chỉ số nhân vật và chỉ số đồng hành. Hệ thống ảo hóa Linh Võ đa dạng.

Hệ thống Dung Hồn: 

Bộ Dung Hồn gồm 8 ô: Đoạn Nhạc, Hàng Long, Phục Hổ, Lôi Điện, Diệt Hồn, Kim Cương, Thần Thuẫn, Truy Phong. Sau khi Dung Hồn đạt tổng cấp nhất định sẽ mở hiệu quả liên tiếp, giúp tăng thuộc tính.

Nâng cấp Dung Hồn để tăng thuộc tính. Ở một số cấp cần tiến hành đột phá. Đột phá giúp tăng giới hạn cấp, giới hạn Chú Linh Chú Hồn và tăng lượng lớn thuộc tính.

 

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ