Tải Game

[Tính Năng] Chế tạo

26/07/2019

Các đại hiệp thân mến, 

Tính năng Chế tạo bao gồm rất nhiều vật phẩm. Từ chế tạo trang bị theo cấp chuyển phái, trang bị đỏ, trang bị cam, ghép bộ trang bị thần,... tuy nhiên có thể gộp các tính năng này vào 6 mục lớn như sau: Cường hóa, bảo thạch, ngọc, chế tác, khắc ấn, luyện thần.

Cường Hóa

- Cường hóa trang bị theo cấp nhân vật, dùng vàng để cường hóa trang bị. 

- Tăng sao: Tăng sao các trang bị lên cấp càng cao thì thuộc tính trang bị tăng càng nhiều. Sử dụng đá tăng sao để tăng sao trang bị. Khi sao trang bị đạt điều kiện sẽ kích hoạt thuộc tính bộ sao.

- Kế thừa: Kế thừa bậc sao, thuộc tính trang bị khi muốn sử dụng trang bị có thuộc tính cao hơn. 

Bảo Thạch

- Tăng cấp bảo thạch nhân vật để tăng các thuộc tính trang bị nhân vật. 

- Khi bảo thạch toàn thân đạt cấp nhất định sẽ kích hoạt thuộc tính bộ bảo thạch, cấp bảo thạch toàn thân càng cao thì thuộc tính bộ bảo thạch càng cao

- Tinh luyện tăng tốc thuộc tính bảo thạch. Cấp tinh luyện càng cao tooeng thuộc tính thu lợi càng cao. 

Ngọc

- Đeo Thần Trang và Hồn Trang Chuyển 4 trở lên có thể kích hoạt rãnh ngọc.

- Thần Trang và Hồn Trang bộ phận khác nhau khảm ngọc khác nhau. 

- Tinh luyện Thần Trang và Hồn Trang có thể tăng tooeng thuộc tính khảm ngọc.

Rèn

Rèn thần trang, trang bị cam, trang bị tím,...Rèn linh trang tăng lượng thuộc tính mạnh. 
Ghép vật phẩm phỉ thúy, tạp phẩm, bảo thạch,  hỏa linh văn, kim linh văn...

Khắc Chữ

Đeo trang bị chế tác Thức Tỉnh bậc 5 trở lên cso thể in khắc Linh Văn. 

Trang bị chế tạo bộ phận khắc ngọc khác nhau. Chỉ có Thần Trang hoặc Hồng Trang chuyển 5 trở lên mới được Minh Khắc. 

Luyện Thần

- Thánh Trang chuyển 3 trở lên được rèn đồ Tiêu Dao.

- Cần chuyển 7 Thần Trang trở lên mới có thể luyện thần.

 

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ