Tải Game

[Tính Năng] Cánh

26/08/2019

Các hảo hữu thân mến, 

Cánh là một trong những tính năng tăng trưởng với nhiều ảo hóa đa dạng.

Cấp mở cánh: cấp 31

Có 10 bậc cánh, khi đạt cấp bậc nhất định sẽ mở thêm tính năng Dung Hồn. Điểm tăng bậc càng cao thì khả năng tăng bậc cách càng cao, dùng đá tăng bậc để tăng bậc cánh.

Dung Hồn.

Bộ Dung Hồn gồm 8 ô: Đoạn Nhạc, Hàng Long, Phục Hổ, Lôi Điện, Diệt Hồn, Kim Cương, Thần Thuẫn, Truy Phong. Sau khi Dung Hồn đạt tổng cấp nhất định sẽ mở hiệu quả liên tiếp, giúp tăng thuộc tính.

Nâng cấp Dung Hồn để tăng thuộc tính. Ở một số cấp cần tiến hành đột phá. Đột phá giúp tăng giới hạn cấp, giới hạn Chú Linh Chú Hồn và tăng lượng lớn thuộc tính. 

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ