Tải Game

[Tính năng] Thức tỉnh

07/02/2020

Trong võ lâm tồn tại một bí kíp giúp chân khí bùng phát, thức tỉnh tiềm năng ẩn, mở ra những tuyệt học thất truyền mang đến sức mạnh cực kỳ lớn cho người luyện võ. 

Khi thức tỉnh, Đại hiệp có thể ảo hóa thành những hình dạng khác nhau, đồng thời kích phát hệ thống kỹ năng mới.

- Có 10 bậc thức tỉnh, để tiến bậc cần dùng Huyết Bồ Đề thu thập từ nhiệm vụ tuần hoàn

- Tiến bậc thức tỉnh đạt cấp tăng cao lực chiến, mở 3 kỹ năng chủ động và 10 kỹ năng bị động

- Thức tỉnh kéo dài 12s, thời gian hồi là 1 phút 30s

- Sau thức tỉnh có thể học Thiên Thư lấy được khi đánh boss bí cảnh. Có 8 loại Thiên Thư và có thể tăng cấp, khảm Nguyên Hồn, tăng sao:

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ