Tải Game

[Hoạt động] Hệ thống phụ bản

07/02/2020

Các Đại hiệp thân mến,

Trong Giang Hồ Chi Mộng, ngoài làm các nhiệm vụ của hệ thống, chư vị có thể tham gia các phụ bản cá nhân và tổ đội để kiếm thêm tài nguyên nâng cấp lực chiến. 

1. Phụ bản tài nguyên

Gồm 6 loại phụ bản:

- Phụ bản chính: Có 20 phụ bản, mỗi ngày được 2 lượt miễn phí, tiêu thêm KNB/Kim Diệp để cài lại và sẽ X2 thưởng. Thưởng gồm nguyên liệu, EXP, rương đồng

- Phụ bản nguyên liệu: Có 5 phụ bản, mỗi ngày chỉ có 1 lượt vào. Tiêu vàng để quét nhanh với những phụ bản đã khiêu chiến thành công. Dùng VIP vàng để quét sẽ x2 thưởng

- Phụ bản KNB: Có 6 phụ bản, mỗi ngày có 2 lượt vào. Phần thưởng được rương trang bị, rương nguyên liệu và KNB khóa

- Phụ bản EXP: Gồm 3 phụ bản, riêng phụ bản Thí Luyện Cấp không giới hạn số lượt vào nhưng tổng thời gian là 30' mỗi ngày. Phần thưởng gồm EXP, vàng, đan thuộc tính

- Phụ bản vàng: Mỗi ngày có 3 lượt vào phụ bản, có thể dùng 40KNB khóa để ghép thành 1 lượt. Ngoài ra có thể dùng KNB khóa để rung cây cầu phúc hoặc đánh Boss vàng để nhận thêm thưởng

- Phụ bản trang bị: Có 4 phụ bản, mỗi ngàu chỉ có 1 lượt vào. Phần thưởng gồm nguyên liệu, rương vũ khí phái,...

2. Thí luyện

Gồm 8 loại phụ bản:

- Thí luyện giang hồ: Mỗi ngày có 8 lượt khiêu chiến, thắng lợi sẽ lên tầng tiếp theo, thua không trừ lượt. Thưởng Xu Võ Thần, nguyên liệu và trang bị

- Thiên Tháp: Mỗi ngày có 1 lượt khiêu chiến, vượt tầng liên tục đến khi thất bại. Thưởng vàng và đá tăng bậc cánh

- Bảo vệ Long Nhi: Mỗi ngày có 2 lượt và có thể ghép đội để vào. Nhiệm vụ của người chơi là bảo vệ Long Nhi khỏi kẻ địch và Boss, diệt càng nhiều thưởng càng lớn. 

- Bí cảnh: Mỗi ngày có 2 lượt và có thể ghép đội. Tiêu diệt liên tục các đợt Boss để nhận thưởng

- Linh Xà Điện: Diệt tất cả các đợt quái đến khi thất bại, tầng càng cao thưởng càng lớn

- Cổ Mộ: Khiêu chiến theo tầng, kích hoạt đúng mật văn sẽ nhận được buff để vượt ải

- Kiếm Trận: Mỗi ngày có 2 lượt và có thể ghép đội. Diệt địch để bảo vệ Kiếm Trận, nếu diệt quá số địch sẽ giảm thời gian trong phụ bản. 

- Tâm Ma: Diệt tâm ma theo từng tầng, thắng lợi sẽ đột phá kỹ năng mới

3. Phụ bản thần trang

- Đây là phụ bản tổ đội liên server, mỗi ngày có 3 lượt, có thể ghép thành 1 lượt để khiêu chiến. 

- Có 12 phụ bản. Phần thưởng gồm thần trang và rương nguyên liệu

4. Cấm địa

- Có 15 phụ bản, mỗi ngày được vào 2 lượt, vượt ải lần đầu 3 sao tặng thêm 1 lượt.

- Cần đạt cấp yêu cầu mới có thể vào phụ bản, vượt ải trước 3 sao mới vào ải sau được

- Phần thưởng gồm trang sức và Hỏa Tinh

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ