Tải Game

[Tính Năng] Tình Duyên - Kết Bái

07/02/2020

Các đại hiệp thân mến,

Ngao du giang hồ ắt phải có nơi để về lúc mệt mỏi - đó là nhà hoặc có thể người thương đi khắp mọi nơi. Tung hoành tứ hải ắt phải có huynh đệ đồng cam cộng khổ.

Cấp mở: cấp 123.

Hệ thống duyên phận chia làm 2 loại là Kết Hôn và Kết Nghĩa, nhưng người chơi chỉ có thể chọn 1 loại duyên phận.

Kết Hôn

Điều kiện kết hôn

- Hai bên kết hôn khác giới và đạt từ level 123 trở lên

- Hai bên kết hôn không có duyên phận khác. 

- Hai bên kết hôn là bạn bè và có điểm thân mật từ 520 trở lên.

- Hai bên kết hôn đều online. 

Phương thức kết hôn: Cùng đối tượng kết hôn đạt 520 điểm thân mật, gặp Hồng Nương ở Yên VũTthành để tiến hành kết hôn. Kết hôn có 3 cách, mỗi cách đều được chọn lặp lại. Sau khi đối phương đồng ý, hai bên chính thức là phu thê. Có thể đặt tiệc cưới để chiêu đãi bạn bè và nhận quà mừng cưới. 

Phó bản tình duyên

- Sau khi kết hôn phu thê cùng nhau tham gia phó bản tình duyên để tăng điểm thân mật, nhặt đồ bồi dưỡng Duyên Phận và tăng bậc nhẫn. Chức năng này tăng rất nhiều lực chiến nhân vật, không nên bỏ lỡ. 

- Có thể mua nhẫn trong chợ để tăng thuộc tính. 

- Mua Tráp Duyên để tặng phu thê của mình

Kết Bái

Điều kiện kết bái: 

- Hai bên kết bái cùng giới và đạt từ level 123 trở lên

- Hai bên kết bái không có duyên phận khác. 

- Hai bên kết bái là bạn bè và có điểm thân mật từ 520 trở lên.

- Hai bên kết bái đều online.

Phương thức kết bái: Cùng đối tượng kết nghĩa đạt 520 điểm thân mật, gặp Quách Chấn Kha ở Yên Vũ Thành để tiến hành kết nghĩa. Kết hôn có 3 cách, mỗi cách đều được chọn lặp lại. Sau khi đối phương đồng ý, hai bên chính thức là huynh đệ. Có thể đặt tiệc để chiêu đãi bạn bè và nhận quà mừng Kim Lan. 

Phó bản tình duyên

- Sau khi kết hôn phu thê cùng nhau tham gia phó bản để tăng điểm thân mật, nhặt đồ bồi dưỡng Kim Lan và tăng bậc nhẫn. Chức năng này tăng rất nhiều lực chiến nhân vật, không nên bỏ lỡ. 

- Có thể mua nhẫn trong chợ để tăng thuộc tính. 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ