Tải Game

[Liên server] Cửu Châu Tranh Bá

07/02/2020

Các đại hiệp thân mến,

Thống nhất cửu châu là một trong những hoạt động sôi nổi, tranh bá giữa các bang hội vô cùng khốc liệt.

Cấp mở: 300, server mở từ 35 ngày trở lên.

- Tranh Giành Cửu Châu nằm giữa các Cụm SV, đơn vị là Bang, Tranh đoạt sở hữu 5 Thánh Vực và SK Bang Chiến tư cách tham gia Tranh Bá Thánh Vực. SK bắt đầu, 5 biên thành của Cửu Châu Thánh Vực sẽ xuất hiện 3 trụ đá. Khi phá hủy trụ đá, Bang gây S.thương cao nhất nhận quyền sở hữu trụ đá đó, trụ đá sẽ tăng Điểm 5s/lần cho bang. 

- 5 Cảnh thống kê Điểm riêng, khi Bang Đạt 3500 điểm trong 1 Cảnh, tuyên bố chiếm thành sớm. Nếu không chiếm sớm, thì khi SK kết thúc, dựa vào điểm của thành này, Bang xếp TOP 1 sẽ chiếm thành. Người chơi nhận 1 lần Thưởng EXP mỗi 5s trong PB, trong đó gần trụ đá lưỡng nghi nhận x6 thưởng, gần trụ đá Cực Âm/Cực Dương nhận x3 thưởng, Khu vực khác nhận x2 thưởng.

- Khi SK kết thúc, Người chơi Bang chiếm thành nhận Quà chiếm thành. Bang chưa chiếm thành có thể nhập thành có Thành Chủ, mỗi Bang chỉ được nhập 1 thành. Nhập thành công, Bang Nhập Nhận Quà Đóng Quân hàng ngày, thành viên vào Bang chưa đủ 24 giờ không được Nhận. Thành viên Bang chiếm thành đều nhận Danh hiệu XXThành Chủ, kéo dài đến SK Tranh Giành Cửu Châu lần sau bắt đầu.

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ