Tải Game

[Tính năng] Thú Cưỡi

07/02/2020

Các thiếu hiệp thân mến,

Thú cưỡi là một trong những tính năng không thể thiếu khi hành tẩu giang hồ.

Cấp mở: cấp 16

Sau khi làm nhiệm vụ chính tuyến thành công sẽ nhận được thú cưỡi, tăng bậc thú cưỡi để tăng thuộc tính và lực chiến nhân vật. Dùng đá tăng bậc thú cưỡi để tăng sao, đủ 5 sao thì tăng 1 cấp thú cưỡi, max 10 cấp.

Tham gia phó bản để nhận trang bị thú cưỡi, gia tăng thuộc tính. 

Dùng đá chú linh và đá chú hồn để tăng thuộc tính thú cưỡi.

Dùng sách kỹ năng thú cưỡi để mở và nâng cấp các kỹ năng bị động. Quay tầm bảo có thể kiếm được sách kỹ năng. 

Hệ thống ảo hóa thú cưỡi siêu đẹp (tham gia các sự kiện trong game để nhận)

Hệ thống Chiến Văn: 

Các hệ tăng bậc có 6 lỗ Chiến Văn gồm: Tịch Phong, Phận Hải, Kinh Lôi, Túy Tinh, Trảm Nguyệt, Hoán Nhật.

- Khảm Chiến Văn: 

Chiến Văn được khảm trên lỗ Chiến Văn.

Chiến Văn có Lục>Lam>Tím>Cam>Đỏ 5 phẩm chất, phẩm chất càng cao, tăng thuộc tính càng nhiều. 

- Tăng sao Chiến Văn:

Bộ vị Chiến Văn và phẩm chất giống nhau, sau khi khảm được tăng sao, tăng cấp sao để tăng thuộc tính. 

Chiến Văn phẩm chất khác nhau giới hạn tăng sao khác nhau, phẩm chất khác nhau giới hạn càng cao.

Dung Hồn

Bộ Dung Hồn gồm 8 ô: Đoạn Nhạc, Hàng Long, Phục Hổ, Lôi Điện, Diệt Hồn, Kim Cương, Thần Thuẫn, Truy Phong. Sau khi Dung Hồn đạt tổng cấp nhất định sẽ mở hiệu quả liên tiếp, giúp tăng thuộc tính.

Nâng cấp Dung Hồn để tăng thuộc tính. Ở một số cấp cần tiến hành đột phá. Đột phá giúp tăng giới hạn cấp, giới hạn Chú Linh Chú Hồn và tăng lượng lớn thuộc tính. 

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ