Tải Game

[Tính Năng] Linh Bảo

26/07/2019

Các đại hiệp thân mến,

Ngoài các tính năng chính, các ảo hóa có thể show ra ngoài thì Tuyệt Thế Võ Lâm còn có hệ thống trợ chiến với hàng trăm kỹ năng bị động khi kích hoạt full các tính năng này. 

Tính năng Pet.

- Sử dụng tinh hoa pet để tăng điểm trưởng thành, kho điểm trưởng thành đầy sẽ tăng thêm 1 sao và khi đủ 10 sao sẽ tăng 1 bậc pet. 

- Dùng đan ngỗ tính và phi thăng đan để tăng thuộc tính pet. 

- Tăng level pet để kích hoạt các kỹ năng bị động của pet. 

Thần Khí

Khi sở hữu thần khí các yếu tố công, ST trọng kích của nhân vật tăng mạnh. Hệ thống thần khí đa dạng phong phú và được chia làm 3 loại chính: Tạo Hóa, Càn Khôn, Bất Hủ.

Thần khí có thể có từ Boss Di Tích hoặc Kho Bát Nhật Diệu. Đại hiệp sẽ lần lượt nhận các loại mảnh Thần Khí và Nguyên Thạch Cường Hóa, Tụ Linh Thạch.

- Mảnh Thần Khí có thể ghép vật phẩm Thần Khí, kích hoạt Thần Khí. 

- Kích hoạt Thần Khí Tạo hóa cần cấp cường hóa của Thần Khí Tạo Hóa trước đạt điều kiện, 

- Cường hóa Thần Khí: Dùng đá cường hóa để tăng cấp cường hóa thần khí

- Tụ Khí: Dùng Tụ Linh Thạch để tăng và kích hoạt thuộc tính Tụ Khí mới. 

Hộ Thuẫn.

- Hộ Thuẫn có thể nhận EXP nâng cấp bằng cách tiêu diệt quái thường, treo máy Thí Luyện Cấp level 350 trở lên, Auto Offline cũng nhận được EXP khiên. Điểm Hộ Thuẫn có thể dựa vào tỉ lệ hấp thị Hộ Thuẫn, triệt tiêu một phần s.thương của địch.ngoài trạng thái PK, điểm hộ thuẫn hồi phục theo tỉ lệ thời gian.

- Sử dụng đá Hỗ Thuẫn để tăng bậc sao Hộ Thuẫn.

- Sử dụng các loại sách kỹ năng hộ thuẫn để kịch hoạt các kỹ năng bị động giúp tăng các thuộc tính Hộ Thuẫn.

Trang Sức.

Phân loại: 

- Trang sức thường: bậc ban đầu là ngẫu nhiên, không được cường hóa và tăng bậc

- Trang sức cam: Bậc ban đầu là bậc 1 và được bồi dưỡng trang sức, cường hóa trang sức đạt cấp cao nhất sẽ tăng bậc. 

- Trang sức đỏ: Bậc bắt đầu là bậc 1, cường hóa đạt cấp cao nhất sẽ tăng bậc. Trang sức 2 sao trở lên được bồi dưỡng có thể tăng sao trong giao diện

- Trang sức cực phẩm: tăng thuojc tính ngẫ nhiên, trang sức tăng bậc sẽ tăng thuộc tính, không thay đổi loại thuộc tính. 

Cường hóa, tăng bậc trang sức.

- Trang sức có thể cường hóa bằng Tinh Hoa Trang Sức. 

- Cường hóa mỗi bậc trang sức sẽ tiêu hao một lượng tinh hoa nhất định. 

- Tăng bậc trang sức cần tiêu nguyên liệu Địa chất chí tinh và Thiên hóa tinh.

Luyện hóa.

- Tất cả trang sức đều tiến hành luyện hóa nhận tinh hoa luyện hóa. Sau khi cường hóa, tăng bậ Trang sức luyện hóa, hoàn tất cả nguyên liệu cường hóa được x2 Trang sức Tinh Hoa. 

 

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ