Tải Game

[Tính Năng] Trợ Chiến

26/07/2019

Các hảo hữu thân mến, 

Đây là những tính năng trợ chiến và tăng các thuộc tính của nhân vật. 

Hà Đồ.

- Các mảnh Hà Đồ được nhận thông qua hệ thống boss, sự kiện và gia viên.

- Sau khi nhận Hà Đồ được kích hoạt bộ vị khác nhau, bộ vị kích hoạt càng nhiều được mở khóa thuộc tính Đồ siêu mạnh. Sau khi kích hoạt có thể tăng cấp Hà Đồ, cấp càng cao thì thuộc tính càng mạnh. 

- Đồ Linh nhận trong Túy Thử dùng làm nguyên liệu tăng cấp. 

Hồng Tụ.

- Trang bị Hồng Tụ trợ chiến có thể cường hóa kể cả khi chưa đủ  món trang bị Thức tỉnh Hồng Tụ.

- Khi cường hóa chọn trang bị hoặc Hồng Tụ Thạch khác làm nguyên liệu, điểm exp đầy tự động nâng cấp, nhận buff thuộc tính mạnh.

- Tiêu hao Hồng Tụ thạch để tăng điểm EXP cường hóa.

- Tiêu hao trạng bị Ngân Liễu, Thiên Diệp, Tuyết Phách, Hoài Sương, Tiêm Văng Hồng Trang để nhận điểm exp cường hóa. Khi trang bị đã cường hóa làm nguyên liệu, dideerp EXP di chuyển lên trang bị mục đầu tiên.

Dấu Chân.

- Nhân vật đạt lv80 mở Dấu Chân, hoàn thành Thí luyện Tông Sư 1 và đạt 450 mở dấu chân - cao.

- Người chơi gom đủ và tiêu nguyên liệu tương ứng để tăng cấp, tăng thuộc tính nhân vật.

- Dấu chân đã mở có thể bỗi dường, dấu chân phụ kiện.

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ