Tải Game

[Bang Chiến] Võ Lâm Chí Tôn

07/02/2020

Các đại hiệp thân mến,

Võ Lâm Chí Tôn là một hoạt động bang hội, các bang hội sau khi tham gia vòng 1 - Tranh Bá Võ Lâm mới có tư cách tham gia vòng 2 này. Sau vòng 1, bang thắng lợi sẽ trở thàn phe thủ trong Võ Lâm Chí Tôn lần sau và trở thành phe công trong Vòng 1 lần sau. 

1. Chiếm Tượng Võ Lâm Chí Tôn.

Võ Lâm Chí Tôn là hoạt động chiến tượng. Khi sự kiện bắt đầu, phe công thủ đến trung tâm chiến trường chiếm tượng "Võ Lâm Chí Tôn". 

Bang chiếm tượng trong thời gian chiếm duy trì nhận thêm điểm, mỗi 5s nhận 150 điểm Bang

2. Cướp điểm Đài Phù

- Xung quanh chiến trường có 4 Đài Phù, mỗi đài sẽ làm mới Hộ Vệ Chí Tôn và 1 Hộ Pháp Chí Tôn.

- Kích hoạt Hộ Pháp và Hộ Vệ nhận điểm: 

+ Mỗi Hộ vệ chí tôn nhạn 5 điểm

+ Mỗi Hộ Pháp Chí TÔn nhận 800 điểm, kích sát thành viên địch nhận 10 điểm

3. Quy tắc thắng thua - Thưởng. 

* Quy tắc

- Điểm bang ưu tiên đạt 30.000 điểm nhận thắng lợi. 

- Trước thời gian kết thúc 2 bang đều chưa đạt điểm, bang có điểm cao hơn sẽ thắng, nếu điểm giống nhau phe thủ sẽ thắng. 

* Thưởng. 

- Trong sự kiện, kích sát TOP 10  người chơi được nhận thưởng, người chơi còn lại nhận thưởng cá nhân. 

- bang chủ thắng trong Võ Lâm Chí Tôn được nhận danh hiệu Võ Lâm Chí Tôn đồng thời sở hữu quyền sắc phong Tứ Đại Hộ Vệ.

- Thành viên thắng trong Võ lâm chí tôn cho tới sự kiện lần sau, dựa vào chức vụ sắc phong nhận tương ứng thưởng bang

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ