Tải Game

[HOT] Tiên Thành Tranh Bá - Nhận Thú Cưỡi Nộ Đào Hải Long

03/02/2021

Các đại hiệp thân mến,

Tiên Thành Tranh Bá là sự kiện đua top trong hoạt động Tiên Thành Tranh Bá liên server. Trải qua 4 tuần thi đấu, chọn ra 4 thành chủ, đến 20h30 thứ 5 của tuần thứ 5 mở Tranh Bá Thánh Hoàng Thành. Bang hội giành chiến thắng tại Tranh Bá Thánh Hoàng Thành sẽ trở thành Thánh Hoàng Thành Chủ, nhận thưởng phong phú

1. Thời gian: 03/02 - 04/03

3. Phạm vi: Các server mở trên 60 ngày (100 server/1 cụm)

  • Cụm 1: S1 - S100
  • Cụm 2: S101 - S200
  • Cụm 3: S201 - S300
  • Cụm 4: S301 trở về sau

4. Nội dung

- Người chơi tham gia hoạt động Tiên Thành Tranh Bá Liên Server

- Hàng tuần sẽ mở 1 thành vô chủ, các bang hội tranh đoạt để trở thành Tân Thành Chủ của Tiên Thành

- Bang hội đã là Thành Chủ của một thành không thể tham gia tranh đoạt thành khác vào tuần sau

- Trải qua 4 tuần thi đấu, chọn ra 4 thành chủ, đến 20h30 thứ 5 của tuần thứ 5 mở Tranh Bá Thánh Hoàng Thành

- Bang hội giành chiến thắng tại Tranh Bá Thánh Hoàng Thành sẽ trở thành Thánh Hoàng Thành Chủ, nhận thưởng phong phú

- Thời gian và quà sẽ theo như sự kiện hiển thị ingame

5. Phần thưởng:

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ