Tải Game

[HOT] BIG UPDATE 6.0 - QUẦN HÙNG HỘI TỤ

29/06/2020

Tháng 6 rực lửa với 2 bản Update đầu tháng và cuối tháng, nhiều tính năng cực "hấp dẫn" có tại bản Big Update 6/0 - Quần Hùng Hội Tụ này. Các hoạt động pk, các phụ bản thú vị đang chờ chư vị trải nghiệm.

1. PB Tháp Mê Huyễn

 Quy tắc Tháp Ảo Cảnh

 • Nhân vật Tông Sư Lv75 mở PB khiêu chiến, mỗi ngày nhận được miễn phí  khiêu chiến 2 lần
 • Hoàng Kim VIP4 trở lên được mua thêm lượt khiêu chiến
 • PB rớt nguyên liệu Khắc Văn, vượt ải tầng trước sẽ mở tầng sau, và mở chức năng quét tầng tương ứng
 • Vượt ải tầng nhất định, được mở khóa Khúc Văn
 • Dùng kỹ năng Thức Tỉnh Biến Hình, sẽ vượt PB tốt hơn

Chú ý: Trong Pb bị kích sát coi như thất bại, đề xuất khiêu chiến trong trạng thái tốt.

2. Ngũ Hành Điện

a. Mô tả cơ bản

 • Nhân vật Tông Sư Lv50 đến Ngũ Hành Điện, kích sát quái nhận nguyên liệu Thánh Ấn
 • Thánh Điện thuộc Map công tự do, vào Map sẽ bị người chơi khác công

b. Mô tả Điểm Linh Khí

 • Trong Map Thánh Điện, vào sẽ bị loại trừ, chỉ có người sở hữu điểm Linh Khí mới ở được đó, mỗi lần vào cần tiêu Thẻ Thông Hành Thánh Điện, duy trì điểm Linh Khí cho người vào không Thánh Điện loại bỏ
 • Mỗi lần nhận thêm 100 điểm Linh Khí, mỗi ngày vào càng nhiều, cần tiêu thẻ càng nhiều
 • Điểm Linh Khí trong Thánh Điện sẽ duy trì dùng, mỗi phút tiêu 10 điểm Linh Khí
 • Trong Thánh Điện, bị người chơi kích sát, sẽ mất điểm Linh Khí mỗi lần mất 10 điểm, nhớ chú ý an toàn

c. Mô tả Kiếm Linh Hộ Thể

 • Trong Thánh Điện, có nhiều Kiếm Linh, Kiếm Linh mỗi một khoảng thời gian sẽ làm mới, tồn tại một khoảng thời gian
 • Người chơi thông qua thu nhập Kiếm Linh nhận Buff Kiếm Linh Hộ thể
 • Sau khi Hộ Thể, người chơi kích sát quái nhận thêm lượt rớt, Kiếm Linh cao cấp nhận tỉ lệ thêm càng cao
 • Mỗi Kiếm Linh chỉ có một hộ thể trên người, người được hộ thể nếu bị kích sát, hộ thể sẽ xóa
 • Mỗi Kiếm Linh hộ thể đều có phạm vi hiệu lực riêng, vượt quá phạm vi hộ thể sẽ bị xóa

d. Mô tả thêm giờ

 • Trong Map Thánh Điện, nếu còn lượt vào và sở hữu Thẻ Thông Hành, có thể trực tiếp thao tác trong Map
 • Mỗi lần thêm giờ, cần tiêu 1 lượt vào và thẻ Thông Hành tương ứng (số lượng liên quan đến lượt vào)

3. Tiền Tuyến

a. Mô tả Tiền Tuyến Thánh Vực

 • Nhân vật Tông Sư lv25 có thể đến tiền tuyến thánh vực và trung tâm, điểm mệt mỏi dùng chung, mỗi kích sát 1 boss tiền tuyến, boss trung tâm người chơi có quyền sở hữu sẽ tăng 1 điểm mệt mỏi
 • Khi điểm mệt mỏi đạt 3, sẽ không thể gây sát thương cho boss thánh vực, boss trung tâm
 • Điểm mệt mỏi cho mỗi ngày 00:00 xóa 1 lần
 • Người chơi mỗi ngày gom Thiên Long Ấn, lượt thu thập và Tổ Long Tỷ dùng chung

b. Quyền sở hữu Tiền Tuyến Thánh Vưc và trung tâm Tiền Tuyến

 • Trong tiền tuyến, mỗi server đều có map tương ứng, map trung tâm thuộc map chung, không thuộc bất kỳ server
 • Mỗi map tiền tuyến đều làm mới server sở hữu boss và thiên long ấn
 • Người chơi xâm lược map của server sở hữu quyền khác nhau kích sát boss tiền tuyến, hoặc thu thập thiên long ấn

c. Cướp đoạt tiền tuyến và điểm thưởng

 • Người chơi kích sát boss tiền tuyến, boss trung tâm bất kỳ, khi thu thập thiên long ấn, sẽ tăng điểm cướp
 • Người chơi kích sát boss khác kênh, thu thập thiên long ấn khác kênh được nhận điểm cướp tương ứng, server tương ứng sẽ bị trừ điểm (boss tiền tuyến và thiên long ấn không bị trừ)
 • Kích sát boss khác kênh nhận thêm nhiều điểm
 • Mỗi server đạt điểm cướp nhất định, thứ 4, cn mỗi tuần tổng kết gửi 1 lần thưởng điểm cướp, người chơi đạt cấp mở tiền tuyến nhận thưởng qua thư

4. Thánh Ấn

 • Tiêu hao nguyên liệu Hồn Linh tăng thuộc tính cơ bản và thuộc tính tỉ lệ
 • Đồng thời mặc trang bị nhiều món Thánh Ấn trong 1 bộ có thể kích hoạt thuộc tính bộ
 • Thánh Ấn thuộc tính cao có thể thay thế Thánh Ấn cùng bộ phận thuộc tính thấp kích hoạt thuộc tính bộ, nhưng kích hoạt nhiều thuộc tính bộ cùng số món, chỉ có thuộc tính bộ thuộc tính cao nhất có hiệu lực
 • Thánh Ấn đã cường hóa không thể gỡ ngay, chỉ được thay thế bằng trang bị cùng bộ phận, sau khi thay cấp cường hóa kế thừa lên Thánh Ấn đã thay không mất đi
 • Trang bị bộ phận Ma Thánh Ấn bậc 4 trở lên được giao dịch, bộ phận Tiên giới hạn bậc 5, bộ phận Thần giới hạn bậc 8 được giao dịch
 • Thánh Ấn – Cao ghép thành có thể gỡ, gỡ nhận hoàn lại nguyên liệu (trừ vàng)

5. Minh Văn

Nhận Minh văn thông qua Mê Tháp hoặc Bí Cảnh Linh Lung
a. Quy tắc khảm Minh văn

 • Nhân Kiệt chỉ được trang bị Minh Văn 1 thuộc tính
 • Địa tôn chỉ được trang bị Minh Văn 1 thuộc tính, 2 thuộc tính
 • Thiên Đạo được trang bị Minh Văn 1 thuộc tính, 2 thuộc tính, 3 thuộc tính

b. Buff thuộc tính Minh văn đều buff thuộc tính Thần Trang

 • Minh Văn – Thấp có thể tách thành Minh Văn Chi Linh dùng để nâng cấp Minh văn
 • Vượt tầng 1 Mê Tháp có thể đổi Minh văn, vượt tầng 32 Mê Ảo Cảnh mở ghép Minh văn
 • Sau khi ghép, exp Minh văn sẽ tiếp tục kế thừa sang Minh Văn mới
 • Tách Minh văn – cao sẽ hoàn lại nguyên liệu nâng cấp

6. Bí cảnh Linh Lung

 • Bí cảnh Linh Lung được 3 lần miễn phí quay xúc xắc
 • Bí cảnh Linh Lung mỗi 1 rương đều được nhận thưởng, Rương Cao Cấp và Rương Hào Hoa
 • Thẻ Linh Lung có thể nhận trong rương bí cảnh, có thể thông qua mua rương Linh Lung
 • Bí cảnh linh lung mỗi ngày có 1 lần reset KNB, vip vàng 2 trở lên mỗi ngày có thêm cơ hội reset KNB, vip vàng 4 trở lên được reset Hào Hoa
 • Reset KNB và hào hoa chắc chắn nhận kim diệp và điểm khắc văn tím, khi dùng được nhận điểm khắc văn, nhận điểm đổi
 • Bí cảnh linh lung reset 00:00 mỗi ngày, xóa tiến độ cũ

7. Phụ kiện văn chương

 • Đeo thống soái, thánh thủ, thần uy ấn cam trở lên có thể trang bị phụ kiện
 • Đeo ẩn hiệp, nhân hoàng, ma tông ấn tím trở lên có thể trang bị phụ kiện
 • Trang bị phụ kiện tím trở lên có thể nâng cấp phụ kiện
 • Mảnh phù ấn dùng để nâng cấp phụ kiện, tách phù ấn ấn – sơ, phù ấn ấn – trung, phù ấn ấn –cao, phụ kiện thừa nhận thêm nhiều mảnh phù ấn
 • Phù ấn ấn – sơ, phù ấn ấn – trung, phù ấn ấn – cao và trang bị phụ kiện có thể nhận bằng cách tiêu diệt Boss Tiền Tuyến 5 sao trở lên
 • Đeo 4 món phụ kiện Hoàn Mỹ trở lên có thể kích hoạt kỹ năng

8. Ưu đãi thánh ấn

Tính năng thu phí ưu đãi cho các nhân vật vừa đạt cấp 550.

Chúc đại hiệp chơi game vui vẻ!

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ