Tải Game

[Hướng dẫn] Tăng lực chiến phái Toàn Chân

20/05/2020

Giới thiệu phái Toàn Chân

 

"Bắc tôn Thiếu Lâm, Nam sùng Toàn Chân" đây có lẽ là môn phái duy nhất mà ở thời cực thịnh có thể đứng ngang hàng với phái Thiếu Lâm. Nội công tinh thuần, lấy tĩnh chế động, lấy nhu chế cương là một trong những đặc trưng của phái Toàn Chân.

Cách xây dựng nhân vật đề xuất

  • Chuyên về khả tấn công, duy trì
  • Tập trung tăng điểm "Chiến Ý" (tăng Công và Chính xác)
  • Khả năng tấn công và sát thương duy trì cực tốt

 

Cách nâng cấp đồ (ưu tiên tăng sao):

  •  Hạng Liên (tăng Công, Chính xác và Bạo)
  •  Ngọc Bội (tăng Công, HP và Bạo)
  •  Yêu Đái (tăng Công, Thủ và Chính xác)
  •  Hộ Uyển (tăng Công, HP và Né)
  •  Vũ khí (tăng công, Chính xác và Bạo)

Trân Bảo (ưu tiên):

 Đả Cẩu Bổng

Băng Hỏa Phiến

 Ỷ Thiên Kiếm

 Đồ Long Đao

Kinh Mạch (ưu tiên):

- Bách Hội + Thần Khuyết (tăng Công)

- Khúc Tuyền và Ngọc Đường (tăng Chính xác)

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ